Hoppa till huvudinnehåll

Yttrande över AD domen gällande Kvarnsveden

Aktuellt 14 maj 2015

Striden om arbetstiden i Kvarnsveden är över, för den här gången... Arbetsdomstolen gav i dagens dom Stora Enso rätt i dess tolkning av lokalavtalet som arbetsgivaren påstår.

Arbetsgivarna Stora Enso vann även andra ronden mot Pappers i Arbetsdomstolen. I ett tidigare skede, genom ett så kallat interimistiskt beslut i november i fjol, vann arbetsgivarna en delseger med siffrorna 4-3. Nu fick man ett slutligt vinnande besked från Arbetsdomstolen, men de fackliga ledamöterna var skiljaktiga och ville gå på Pappers linje.

Konfliktens upprinnelse är företagsledningens beslut att gå ner från sex- till femskift. Ett beslut som också ökade på arbetstiden från 1 460 till 1 616 timmar per år för de anställda.

Från Pappers sida har hela tiden hävdats att det lokala året runt-avtal som finns nogsamt reglerar både arbetstidens omfattning, förläggning och schemaläggning för de anställda. Vidare att både Stora Enso och Skogsindustrierna i tidigare förhandlingar stått bakom detta synsätt att årsarbetstiden ska utgöra 1 460 timmar per år.

Men nu ger alltså AD arbetsgivarna rätt att ändra arbetstiden. Pappers samtliga skadeståndsanspråk avslås av AD och förbundet och pappers avd 50 ska betala drygt 577 000 kronor i rättegångskostnader.

Är det fritt fram för arbetsgivarna att ändra i lokala avtal bäst de vill nu?

Vår avtalsmodell gäller, men vi kan konstatera att AD gått på arbetsgivarens linje när det gäller lokalavtalet i Kvarnsveden. Vi är mycket förvånade över det beslut och den tolkning som AD gör.

Arbetsgivarna anför tex att minska utgående löner inte är möjligt, utan det är årsarbetstiden som kan ändras om det enligt deras och arbetsdomstolens mening ska bestämmas utifrån lokalavtalets utformning och ordalydelse.