Hoppa till huvudinnehåll

Bransch

wooden-chips.jpg

Bild
Trä

Pappers organiserar alla arbetare inom massa- och pappersindustrin. Totalt arbetar ca 19 000 inom branschen, varav ca 11 500 är arbetare.

Produktionen av massa uppgick år 2016 till 12,8 miljoner ton, varav 3,4 såldes som avsalu och resterande gick direkt in i pappersproduktionen. Antalet pappersbruk är 38. De största pappersprodukterna är wellpapp, kartong, olika tryckpapper, förpackningspapper och tidningspapper. Av produktionen av papper och avsalumassa går ca 90 procent på export och huvvudelen av detta till EU. I produktionsprocessen används ca 35 miljoner skogskubikmeter råvara och ca 19 Twh elenergi. Massa- och pappersindustrin använder därmed ca en tredjedel av den elenergi som går till industrin.

Världens fjärde största exportör

Sverige är världens fjärde största exportör av massa och papper. Varje år exporterar pappers- och massaindustrin för ca 80 miljarder kr. Däremot är bara en koncern av de riktigt stora pappersindustrierna svensk, nämligen SCA. Stora Enso som Pappers största arbetsgivare i Sverige är finskt, även om det finns stora svenska ägarintressen i företaget. Idag är ca 50 procent av Pappers medlemmar anställda i utlandsbaserade företag mot ca 5 procent år 1990.

De näringspolitiska förutsättningarna är avgörande för investeringar i svensk massa- och pappersproduktion. Råvaruförsörjning, energi- och miljöpolitik, transporter och forskning är alla viktiga frågor för långsiktig överlevnad och utveckling av branschen. De senaste och närmast kommande åren framträder prisutveckling på råvara och el som ödesfrågor för branschen. En svag marknad har omöjliggjort kompensation i priset för slutprodukten och för de höjda kostnaderna för främst el och råvara.

Pappers arbetar aktivt för att försöka påverka villkoren för branschen och på så sätt medverka till investeringar för långsiktig överlevnad för branschen. Det är ett arbete som sker, och måste ske, både på nationell nivå och på EU-nivå. Många beslut på EU-nivå har direkt återverkan på våra branschvillkor i Sverige och vill man påverka måste det ske innan EU har fattat beslut. Detta kräver ett samarbete över gränserna och Pappers arbetar med andra förbund som organiserar pappersarbetare inom vår europeiska federation IndustriALL Europe. Inom Pappers finns en särskild kommitté KBK (Koncern och Bransch Kommittén) som regelbundet diskuterar utvecklingen för vår bransch och olika näringspolitiska frågor.

Mer information eller frågor

Du som vill ha mer fakta om massa- och pappersindustrin, gå till:
www.forestindustries.se

Du som har frågor runt Pappers syn på bransch och näringspolitiska frågor kan vända dig till förbundsombudsman Conny Nilsson eller 08-7966133