Hoppa till huvudinnehåll

Pappers stadgar

Ladda ner Pappers stadgar, antagna på kongressen 2022. 

§ 1 Namn och säte
Förbundets namn är Svenska Pappersindustriarbetareförbundet – förkortat PAPPERS. Styrelsen har sitt säte i Stockholm, där också förbundskontoret är placerat. 

2 Förbundets ändamål
Förbundet är en sammanslutning av alla som arbetar inom pappers-, massa-, bas- och närbesläktad industri i Sverige. Förbundet är partipolitiskt obundet och ska verka för en demokratiskt socialistisk samhällsutveckling. Denna samhällsutveckling innebär alla människors lika värde, jämställdhet, jämlikhet, social rättvisa, generell välfärdspolitik och full sysselsättning. Förbundet samarbetar, och är solidariskt, med arbetarna i andra länder.

Stadgarna finns även att beställa i tryckt A5 format här