Hoppa till huvudinnehåll
Film om kollektivavtal

Kollektivavtal ger dig trygghet och schysta villkor på jobbet

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. Det ger dig som anställd betydligt fler förmåner än vad som regleras i lagen och garanterar att det finns en schyst grund i din anställning. I kollektivavtal regleras till exempel lön, semester, övertidsersättning, arbetstider och avtalspension. Med kollektivavtal skapas ordning och reda där alla vet vad som gäller på jobbet. 

Just nu strejkar IF Metall på Tesla-verkstäder runt om i Sverige, just för att få till ett kollektivavtal för de anställda som företaget vägrar teckna. Många LO-förbund genomför sympatiåtgärder för att stötta IF Metall. Pappers har dock inga kontaktytor med Tesla men vill lyfta vikten av kollektivavtal och har därför valt att göra en informationskampanj. 

Pappers Rekryteraren 20sek 1x1

Red Flag Järnladyn 20sek 16x9

Red Flag Storfräsern 20sek 16x9

Sverige är unikt framgångsrikt

I Sverige har vi ett unikt sätt att förhandla fram löner och anställningsvillkor - den svenska modellen. Det är bara en mindre del av arbetsvillkoren som är lagstadgade, den största delen styrs av kollektivavtal. Detta sker genom att arbetsgivarorganisationer och fackföreningar kommer överens om vad som ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Båda parter ansvarar för att sätta löner, bestämma villkor och lösa problem som uppstår på arbetsplatserna. De ska alltså gemensamt nå en uppgörelse om löner och anställningsvillkor. När förhandlingarna är klara undertecknas sedan ett kollektivavtal mellan fackförbundet och arbetsgivarorganisationen.

Kollektivavtal är grundläggande för den svenska modellen.

Alla vinner

Arbetsgivare har mycket att vinna på att teckna kollektivavtal med facket. Ett kollektivavtal är en sorts kvalitetsstämpel som signalerar att det är en seriös arbetsgivare som följer spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden. Kollektivavtal bidrar till konkurrens på lika villkor utan risk att någon försöker öka sin vinst genom dåliga anställningsvillkor.

Fredsplikt

Under avtalet gäller fredsplikt. Det innebär att inga stridsåtgärder, som t.ex. strejk eller blockad, får genomföras så länge avtalet gäller. 

Lägsta nivå

Kollektivavtalet sätter en lägsta nivå. Det innebär att det på arbetsplatsen är möjligt för de lokala parterna att komma överens om bättre villkor, som exempelvis högre lön eller fler semesterdagar, än vad som står i avtalet.