Hoppa till huvudinnehåll

BAM (Bättre ArbetsMiljö)

Pappers arbetsmiljökommitté har tagit fram ett exempel på en utbildning i Bättre ArbetsMiljö, BAM, omfattande 40 timmar.

Utbildningen är inte tänkt att kunna avhållas direkt som den är utan materialet kräver anpassning efter lokala behov och den behöver också fyllas med material såsom bildspel, föreläsare, grupparbeten m.m.

BAM är en lokal utbildning i grundläggande arbetsmiljö som ska ske i samverkan mellan skyddsombud och chefer, också för att öva i att samverka. Det finns, och krävs, sedan ett antal olika vidareutbildningar som till exempel Pappers miljökurs som förbundet anordnar.

Länk till Prevents branschanpassade BAM
 

Bilagor