Hoppa till huvudinnehåll

Förbundskontoret

Förbundskontoret är Pappers huvudkontor. Förutom det verkställande utskottet (VU) arbetar också centrala förhandlingsombudsmän här som stödjer de lokala ombudsmännen ute på avdelningarna med frågor som rör bland annat arbetsmiljö, försäkringar och studieverksamhet. På förbundskontoret finns också förbundets samhällspolitiska samt internationella ombudsmän.
Sist men inte minst hittar du också vår medlemsservice här.

Ordförande och verkställande utskott (VU)

Förbundsordföranden ansvarar för avtalsfrågor, industri- och samhällsfrågor, kommunikation och Ung-projektet samt pressfrågor.

1:e vice ordförande ansvarar för Pappers organisation, stadgefrågor, facklig/politisk samverkan, internationellt arbete och är ordförandens ställföreträdare.

2:e vice ordförande ansvarar för ekonomi, administration och IT-systemen.

Dessutom handlägger enheten organisationsfrågor, fackligt arbetssätt och organisationsutveckling centralt, regionalt och lokalt.

Image
Pontus Georgsson
Förbundsordförande
Pontus Georgsson
Telefon: 08-796 61 12
Mobil: 070-242 99 49
pontus.georgsson [at] pappers.se (E-post)
Image
Mikael Lilja

1:a vice ordförande
Organisation & personalfrågor
Mikael Lilja
Telefon: 08-796 61 39
Mobil: 072-701 20 45
mikael.lilja [at] pappers.se (E-post )

Image
P-A Pettersson

2:e vice ordförande
P-A Pettersson
Telefon: 08-796 61 21
Mobil: 070-243 13 91
p-a.pettersson [at] pappers.se (E-post)

 

 

Förhandlingsenheten

Förhandlingsenheten sköter all central förhandlingsverksamhet och bevakning av utvecklingen inom arbetsmarknadslagstiftningen. Förhandlingsombudsmännen svarar gemensamt för de olika avtalen och arbetsmarknadslagarna. Avdelningen handlägger även arbetsskadeärenden samt är ett stöd för avdelningarna i det lokala förhandlingsarbetet.

Image
Robert S

Förhandlings- och avtalsansvarig/Chefsjurist
Robert Sjunnebo
Telefon: 08-796 61 02
Mobil: 073-085 58 24
robert.sjunnebo [at] pappers.se (E-post)

Image
Marcus B

Förhandlingsombudsman
Marcus Bolin
Telefon: 08-796 61 14
Mobil: 072-058 23 68
marcus.bolin [at] pappers.se (E-post)

Image
Lasse W

Förhandlingsombudsman
Lars Wåhlstedt
Telefon: 08-796 61 11
Mobil: 070-651 51 57
lasse [at] pappers.se (E-post)

Image
Elisabeth H

Förhandlingsombudsman
Elisabeth Haug
Telefon: 08-796 61 03
Mobil: 070-296 84 10
elisabeth.haug [at] pappers.se (E-post)

Facklig utbildning, samhälle och organisation

Enheten har till uppgift att administrera och initiera facklig utbildning i förbundet. Utbildningsverksamheten är regionaliserad. De regionala aktiviteterna genomförs av en studiekommitté, under ledning av en studieorganisatör i varje distrikt.

Image

Ombudsman
Sara Wiinikka
Telefon: 08-796 61 34
Mobil: 072-402 32 16
sara.wiinikka [at] pappers.se (E-post)

Image
Micke N

Ombudsman
Micke Nilsson
Telefon: 08-796 61 20
Mobil: 076-788 26 13
mikael.nilsson [at] pappers.se (E-post)

Image
Conny N

Samhällspolitisk ombudsman
Conny Nilsson
Telefon: 08-796 61 33
Mobil: 070-307 53 50
conny.nilsson [at] pappers.se (E-post)

 

 

Ekonomi, administration och kommunikation

Avdelningen ansvarar bland annat för förbundets ekonomi, ledningsstöd, kursadministration, IT och kommunikationsfrågor

Image
P-A Pettersson

2:e vice ordförande
P-A Pettersson
Telefon: 08-796 61 21
Mobil: 070-243 13 91
p-a.pettersson [at] pappers.se (E-post)

Image
Lie N

Ekonomi och redovisning
Annelie Nyberg
Telefon: 08-796 61 15
annelie.nyberg [at] pappers.se (E-post)

Image
Anna N

Sekreterare 
Anna Nilsson
Telefon: 08-796 61 36
anna.nilsson [at] pappers.se (E-post) 

Image
Pauline H

Administratör
Pauline Hylander
Telefon: 08-796 61 23
pauline.hylander [at] pappers.se (E-post)

Image
Linda H

Administratör 
Linda Hollmann
Telefon 08-796 61 01
linda.hollmann [at] pappers.se (E-post)

Image
Sara Ö

Kommunikationsansvarig
Sara Öhman
Telefon 08-796 61 04
sara.ohman [at] pappers.se (E-post)

Medlems- och kontorsservice

Avdelningen ansvarar för medlemsärenden, vaktmästeri och posthantering

Image
Per L

Medlemsservice
Per Lagerborg 
Telefon: 08-796 61 26
per.lagerborg [at] pappers.se (E-post)

Image

Medlemsservice
Pirjo Laine
Telefon 08-796 61 18
pirjo.laine [at] pappers.se (E-post)

Image
Agneta W

Kontorsservice
Agneta Wiedermann
Telefon: 08-796 61 31
agneta.wiedermann [at] pappers.se (E-post)

 

 

 

Pappers avdelningar

Våra medlemmarna är organiserade i 54 lokala avdelningar, från Nymölla i söder till Kalix i norr.

Gå vidare till avdelningarna

Pappers webb-TV

I vår webbkanal på YouTube kan du bland annat se filmer från pappers kongresser, förbundsmöten, intervjuer och inslag om avtalsrörelsen.

Gå vidare till alla filmer

Följ Pappers på sociala medier