Hoppa till huvudinnehåll

Förbundskontoret

Förbundskontoret är Pappers huvudkontor. Förutom det verkställande utskottet (VU) arbetar också centrala förhandlingsombudsmän här som stödjer de lokala ombudsmännen ute på avdelningarna med frågor som rör bland annat arbetsmiljö, försäkringar och studieverksamhet. På förbundskontoret finns också förbundets samhällspolitiska samt internationella ombudsmän.
Sist men inte minst hittar du också vår medlemsservice här.

Ordförande och verkställande utskott (VU)

Förbundsordföranden ansvarar för avtalsfrågor, industri- och samhällsfrågor, kommunikation och Ung-projektet samt pressfrågor.

1:e vice ordförande ansvarar för Pappers organisation, stadgefrågor, facklig/politisk samverkan, internationellt arbete och är ordförandens ställföreträdare.

2:e vice ordförande ansvarar för ekonomi, administration och IT-systemen.

Dessutom handlägger enheten organisationsfrågor, fackligt arbetssätt och organisationsutveckling centralt, regionalt och lokalt.

Pontus dpi 300.jpg

Bild
Pontus Georgsson

Förbundsordförande
Pontus Georgsson
Telefon: 08-796 61 12
Mobil: 070-242 99 49
E-post

lilja_webb-17.jpg

Bild
Mikael Lilja

1:a vice ordförande
Organisation & personalfrågor
Mikael Lilja
Telefon: 08-796 61 39
Mobil: 072-701 20 45
E-post 

PAwebb-14.jpg

Bild
P-A Pettersson

2:e vice ordförande
P-A Pettersson
Telefon: 08-796 61 21
Mobil: 070-243 13 91
E-post

 

 

Förhandlingsenheten

Förhandlingsenheten sköter all central förhandlingsverksamhet och bevakning av utvecklingen inom arbetsmarknadslagstiftningen. Förhandlingsombudsmännen svarar gemensamt för de olika avtalen och arbetsmarknadslagarna. Avdelningen handlägger även arbetsskadeärenden samt är ett stöd för avdelningarna i det lokala förhandlingsarbetet.

Robert_webb-20.jpg

Bild
Robert S

Förhandlings- och avtalsansvarig/Chefsjurist
Robert Sjunnebo
Telefon: 08-796 61 02
Mobil: 073-085 58 24
E-post

Marcus_webb-19.jpg

Bild
Marcus B

Förhandlingsombudsman
Marcus Bolin
Telefon: 08-796 61 14
Mobil: 072-058 23 68
E-post

Lasse_webb.jpg

Bild
Lasse W

Förhandlingsombudsman
Lasse Wåhlstedt
Telefon: 08-796 61 11
Mobil: 070-262 39 33
E-post

Elisabeth_webb-4.jpg

Bild
Elisabeth H

Förhandlingsombudsman
Elisabeth Haug
Telefon: 08-796 61 03
Mobil: 070-296 84 10
E-post

Conny_webb-13.jpg

Bild
Conny N

Samhällspolitisk ombudsman
Conny Nilsson
Telefon: 08-796 61 33
Mobil: 070-307 53 50
E-post

Facklig utbildning och organisation

Enheten har till uppgift att administrera och initiera facklig utbildning i förbundet. Utbildningsverksamheten är regionaliserad. De regionala aktiviteterna genomförs av en studiekommitté, under ledning av en studieorganisatör i varje distrikt.

alexsandar.jpg

Bild

Ombudsman
Sara Wiinikka
Telefon: 08-796 61 34
Mobil: 072-402 32 16
E-post

Micke_webb-15.jpg

Bild
Micke N

Ombudsman
Micke Nilsson
Telefon: 08-796 61 20
Mobil: 076-788 26 13
E-post

 

alexsandar.jpg

Bild

Ombudsman
Henrik Qvarnlöf
Mobil: 070-826 05 19
E-post

 

 

Ekonomi, administration, kommunikation och medlemsservice

Ansvarar bland annat för medlemsservice, förbundets ekonomi, ledningsstöd, kursadministration, IT, kommunikation- och pressfrågor

PAwebb-14.jpg

Bild
P-A Pettersson

2:e vice ordförande
P-A Pettersson
Telefon: 08-796 61 21
Mobil: 070-243 13 91
E-post

Lie_webb-7.jpg

Bild
Lie N

Ekonomi och redovisning
Annelie Nyberg
Telefon: 08-796 61 15
E-post

anna_webb-8.jpg

Bild
Anna N

Sekreterare 
Anna Nilsson
Telefon: 08-796 61 36
E-post 

Pauline_webb-18.jpg

Bild
Pauline H

Administratör
Pauline Hylander
Telefon: 08-796 61 23
E-post

Linda_webb-5.jpg

Bild
Linda H

Administratör 
Linda Hollmann
Telefon 08-796 61 01
E-post

Sara_webb-3.jpg

Bild
Sara Ö

Kommunikation- och presssansvarig
Sara Öhman
Telefon 08-796 61 04
E-post

Per_webb-6.jpg

Bild
Per L

Medlemsservice
Per Lagerborg 
Telefon: 08-796 61 26
E-post

Lovisa_480_800.png

Bild
Lovisa Andersson

Medlemsservice, ekonomi
Lovisa Andersson
Telefon 08-796 61 54
E-post