Hoppa till huvudinnehåll

Om Arbetsmiljö 1 – Skyddsombudsrollen

Syftet med kursen är att du ska förstå vad rollen som skyddsombud innebär och få en klar bild över dina rättigheter och skyldigheter. Målet är att du ska bli tryggare i din roll och känna till vad som förväntas av dig i ditt uppdrag. Du ska också veta var du kan hitta svar på frågor och vem du ska vända dig till om du behöver stöd. Genom grupparbeten och diskussioner med andra skyddsombud kommer du att få lära dig av deras erfarenheter och dela med dig av dina egna. 

Efter kursen ska du:

 • veta om dina rättigheter och skyldigheter som skyddsombud. 
 • ha en idé om hur du ska agera om en arbetskamrat jobbar osäkert. 
 • känna till syftet med samverkan. 
 • ha kännedom om de grundläggande delarna i arbetsmiljölagen. 
 • kunna söka information om lagar och avtal som rör arbetsmiljö.
 • kunna göra en riskbedömning.
 • känna till hur normer och synen på dem kan påverka arbetsmiljön negativt.  
 • känna till hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar utifrån SAM (AFS:en).
 • känna till begreppet organisatorisk och social arbetsmiljö och känna till huvuddragen i AFS:en. 
   

Se kalendern för nästa kursstart.

Kurslängd: 4 dagar

Målgrupp: Skyddsombud i Pappers

Förkunskaper: BAM (Bättre arbetsmiljö). Gärna Förbundskursen men inget krav.

Kostnad: Pappers står för resa, mat och boende.

Samverkan: Kursen genomförs i samverkan med Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum.

Ledighet och ersättning: Du har rätt till betald ledighet under kursen enligt förtroendemannalagen. Läs mer om ersättning.

Välkommen!