Hoppa till huvudinnehåll

Typsnitt

Typsnitt_711x474 kopia@2x.png

Bild
Typsnitt

Inom Pappers använder vi två olika typsnitt, Pappers Sans som rubriktypsnitt och Work sans som brödtypsnitt. 

Pappers har tagit fram ett rubriktypsnitt som bygger på formerna i logotypen. Detta typsnitt ska användas som korta kärnfulla rubriker. Till löpande text (brödtext) och underrubriker används det fria googletypsnittet Work Sans. Nedan finns exempel på hur typsnitten ska användas samt nedladdningsbara filer. Om du inte har möjlighet att ladda ner typsnitt till din dator så logga in på office.com med avdelningens office 365 konto. Läs mer under mallar

Rubriktypsnitt

Pappers Sans är vårt primära rubriktypsnitt och är en tydlig bärare av identiteten.Typsnittet har ett modernt formspråk med en unik karaktär och är inspirerat av vikt papper och formerna i logotypens P. Vårt rubriktypsnitt signalerar och skapar ett starkt och säreget uttryck.

Pappers Sans finns i två olika utformningar, Pappers Sans och Pappers Sans Duo.

Pappers Sans

Pappers Sans används för stora rubriker i alla former av tillämpningar, både digitalt och i tryck. Vårt rubriktypsnitt ska användas i så stor utsträckning som möjligt för att bygga igenkänning, både på central och lokal nivå.

Typsnittet sätts helst med ett tight radavstånd, men kan behöva ökas i mindre grader för att uppnå tillgänglighet och läsbarhet. När läsbarhet och tillgänglighet inte uppnås är det även tillåtet att öka bokstavsmellanrummet en aning.

Pappers Sans är fritt att använda av alla medlemmar och anställda inom Pappers.

Ladda ner Pappers Sans
(Installationsfilen ligger i "Info avdelningar" vilket gör att du behöver ha ett konto i Pappers för att kunna ladda ner den.) Hör av dig till kommunikationsansvariga om du behöver hjälp. 

Pappers-sans.png

Bild
Pappers Sans

Pappers Sans Duo

Pappers Sans Duo är en tvåfärgad version av Pappers Sans och används till korta budskap och rubriker. 

Den tvåfärgade versionen av vårt rubriktypsnitt har en tydlig koppling till logotypen och stärker associationerna till papper. 

Typsnittet används i större kommunikationsinsatser, i kampanjer, på sociala medier och i andra varumärkesbyggande enheter.

Användning av Pappers Sans Duo styrs av Pappers kommunikationsavdelning.

Pappers-sans-duo.png

Bild
Pappers sans duo

 

Pappers Sans Duo får användas i tre olika färgställningar – rött, grönt och lila. Det är inte tillåtet att använda andra färger eller färgkombinationer. Pappers Sans Duo får placeras på alla ljusa färger i färgpaletten samt vitt.

Pappers-Sans-Duo-färg.png

Bild
Färgställningar

Placering av rubrik

Vi använder alltid vänsterställd text och rubriken placeras alltid i vänster kant. Genom en konsekvent layout i alla våra enheter behåller vi ett enhetligt uttryck.

Korrekt satt rubrik

Rubrik-placering.png

Bild
Placering av rubrik

 

Felaktig satt rubrik

Rubrik-ej-tillåtet.png

Bild
Felaktig placering

 

Rubriker får centreras i undantagsfall, t.ex i högsmala format som t.ex banner eller rollup. Eller på t.ex en mugg där det inte finns en tydlig kant att linjera rubriken mot. Se exempel nedan.

Centrerad-text.png

Bild
Undantag

 

Brukstypsnitt

För längre texter och mindre rubriker använder vi typsnittet Work Sans. Det är ett läsbart och tillgängligt typsnitt som fungerar bra i både tryck och i digitala tillämpningar. Work Sans används i så stor utsträckning som möjligt för att bygga igenkänning.

Work Sans används främst i fyra vikter; regular, italic, semibold och semibold italic. Vi använder framförallt typsnittet i versalgemen sättning. Gemena bokstäver ger känslan av en trovärdig, ödmjuk och lågmäld aktör och bidrar till bra läsbarhet. Kursiv text används enbart för att markera enstaka ord eller stycken. Radavståndet måste vara anpassat till radernas längd och omfång.

Work Sans är en googlefont och är licensfritt.

 

Work-Sans.png

Bild
Worksans

 

Ladda ner Work Sans

 

Sekundärt typsnitt

Om Work Sans inte finns tillgängligt eller om det inte passar att använda finns vårt sekundära typsnitt Franklin Gothic som alternativ. Franklin Gothic är ett standardtypsnitt som ersätter Work Sans i de fall där ett standardtypsnitt behövs. Dessa används t ex i förbundets mallar i Office-paketet. 

Franklin-gothic.png

Bild
Sekundärt brödtypsnitt
Användning av typsnitt

Nedan ser du en översikt över hur vi använder våra typsnitt och hur de fungerar tillsammans. . Pappers Sans används huvudsakligen i rubriken. Work Sans Semibold används i ingresser och Work Sans Regular används i brödtext. I vissa fall används Work Sans Semibold i rubriker, t.ex i workmallar.

I de fall Work Sans inte går att använda så ersätts det av vårt sekundära typsnitt Franklin Gothic.

Typsnitt-hierarki.png

Bild
Exempel

Tillbaka till översikten av den grafiska profilen