Hoppa till huvudinnehåll

Om Arbetsmiljö 2 - Arbetsmiljöarbetet

Syftet med kursen är att du ska utvecklas i din roll som skyddsombud genom att ha mer förståelse för arbetsmiljöarbetet och kunna förklara vad det innebär. Du ska kunna identifiera risker och samverka till att genomföra förebyggande åtgärder. Du ska kunna söka information i arbetsmiljölagen och föreskrifter och kunna omsätta den i praktiken i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Genom grupparbeten och diskussioner med andra skyddsombud kommer du att få lära dig av deras erfarenheter och dela med dig av dina egna.

Efter kursen ska du:

  • kunna berätta om dina rättigheter och skyldigheter som skyddsombud.
  • ha insikt om hur normer, mångfald och jämställdhet påverkar arbetsmiljön.
  • kunna förklara och förstå vad organisatorisk och social arbetsmiljö är. 
  • förstå de olika delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • förstå din roll som skyddsombud i projekt på arbetsplatsen.
  • veta hur skyddsorganisationen, och de olika ansvarsområdena inom den, är uppbyggda.
  • känna till rehabiliteringskedjan och förstå varför det är viktigt att den kommer i gång i tid.


Se kalendern för nästa kursstart.

Kurslängd: 4 dagar

Målgrupp: Skyddsombud i Pappers

Förkunskaper: BAM (Bättre Arbetsmiljö) och Arbetsmiljökurs 1. Gärna Förbundskursen men inget krav.

Kostnad: Pappers står för resa, mat och boende.

Samverkan: Kursen genomförs i samverkan med Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum.

Ledighet och ersättning: Du har rätt till betald ledighet under kursen enligt förtroendemannalagen. Läs mer om ersättning.

Välkommen!