Hoppa till huvudinnehåll

Pappers logotyp

Logotyp_2_711x747@2x.png

Bild
logotyp röd

Logotypen är vår främsta symbol och identitetsbärare. Den består av en särskild tecknad ordbild och finns i två färgställningar.

Pappers primära logotyp är röd och svart och används mot ljus bakgrund. Den används i så stor utsträckning som möjligt.

Pappers sekundära logotyp är röd och vit, och är en inverterad version av den primära logotypen. Den används i de fall då logotypen är placerad mot mörk bakgrund.

Logotyp.png

Bild
Två logotyper

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering av logotyp

 

Logotypen placeras alltid vänsterställt på ytor, antingen i nedre eller övre kant beroende på enhetens utformning. På grund av logotypens utformning uppnår vi bäst balans när logotypen är vänsterställd. Det är även fördelaktigt med en konsekvent placering av logotypen. På det sättet behåller vi enkelt ett enhetligt uttryck genom alla enheter vi producerar, både centralt och lokalt hos våra avdelningar.

Logotypen får centreras endast i undantagsfall, t.ex i högsmala format som t.ex banner och rollup. Eller på t.ex en mugg där det inte finns en tydlig kant att linjera logotypen mot.

Rätt placerad logga

Logotyp-placering.png

Bild
Placering av logotyp

Felaktig placerad logga

Logotypplacering-ej-tillåtet.png

Bild
Felaktig placering
Storlek på logotyp

Storleken på logotypen anpassas efter varje individuellt format samt typ av innehåll. Storleksförslag för några av de vanligast förekommande formaten finns framtaget. Dessa är enbart generella riktlinjer.

För att alltid säkra läsbarheten finns en minsta storlek att förhålla sig till. Logotypen ska inte vara mindre än 12 mm hög i tryckta format och 30 px hög i digitala format. I vissa undantagsfall kan man kringgå detta, t.ex om logotypen ska tryckas på en penna eller i små bannerformat

Friyta kring logotyp

För att logotypen ska ha maximal tydlighet finns en frizon runt logotypen där inga andra texter, bilder eller element får placeras. Friytan frigör utrymme runt om logotypen och låter den ta plats.

Frizonen anger också minsta tillåtna avstånd till en sidkant i t ex en trycksak, annons eller på en webbsida. 

Friytan runt om logotypen är ⅓ av logotypens höjd. Exempel: Om logotypen är 30 mm stor är den tomma ytan runt om logotypen 10 mm. 

Friyta.png

Bild
Friyta logotyp
P - avatar för sociala medier

I vissa sammanhang kan det finnas behov att använda en mindre symbol istället för logotypen. Då kan P.et i ordbilden frikopplas och användas solitärt. Detta gäller begränsade ytor där storleken på logotypen inte ryms eller blir för liten för att läsas. 

Exempel på appliceringar är mindre profilprodukter, pins och sociala medie-avatarer samt favicon. Notera att symbolen inte ska användas där det fungerar att använda den primära logotypen (Pappers). 

Logotyp-symbol.png

Bild
två logotyper

 

Samprofilering

I de fall där Pappers samarbetar med en eller flera avdelningar inom Pappers så använder vi oss av något som vi kallar samprofilering. Det innebär att flera logotyper är avsändare. I dessa fall använder vi principen nedan.  Vi samlar logotyperna under ett streck tillsammans med texten “Ett samarbete inom”.

Sampofilering.png

Bild
Samprofilering

Logotyperna är alltid placerade längst ner i enheten: 

Sampofilering-oversikt.png

Bild
Samprofilering

Avdelningslogotyp

Pappers består av över 50 lokala avdelningar som alla har en egen unik avdelningslogotyp. Avdelningslogotyperna används som lokal avsändare och har en tydlig koppling till Pappers centrala varumärke. Det är tillåtet att använda avdelningslogotypen fristående från Pappers logotyp i situationer där det är tydligt framkommer att Pappers är avsändare.

Avdelningslogo.png

Bild
exempel avdelningslogotyp

 

En avdelningslogotyp består av P:et ur Pappers logotyp tillsammans med respektive avdelningsnamn och avdelningsnummer. Avdelningsnamn och nummer är typograferat med Pappers Sans och är placerat till höger om P:et. Avdelningslogotyperna finns i två versioner –  en negativ och en positiv version. 

Avdelningslogotyperna placeras enligt samma riktlinjer som gäller för Pappers logotyp. Se “Placering av logotyp”. Frizonen runt avdelningslogotypen är samma som för Pappers logotyp. Dessa riktlinjer hittar du under “Frizon”.

Avdelningslogotyperna är utformade enligt samma mall. Denna mall ska alltid användas vid framtagning av nya avdelningslogotyper.

Avdelningslogo-mall.png

Bild
Exempel avd logo

Ladda ner logotyper här

Tillbaka till översikten av den grafiska manualen