Hoppa till huvudinnehåll

 

 

forhandla.png

Bild
Illustration mun med uttropstecken

Avtal 2023!

Pappers tecknar kollektivavtal – avtal som reglerar dina anställningsvillkor. När kollektivavtalet ska omförhandlas med arbetsgivarna kallas det avtalsrörelse.

En avtalsrörelse omfattar både löner och arbetsvillkor. Förutom hur stora löneökningarna ska vara, förhandlas det om frågor som arbetstid, semester och arbetsmiljö.

Det är representanter från Pappers och arbetsgivarnas organisation - Industriarbetsgivarna (IA), som förhandlar om ett nytt kollektivavtal. Vilka avtalskrav som Pappers driver har föregåtts av en demokratisk process.

Avtal klart 2023

Oktober 2023

LOKALA LÖNEFÖRHANDLINGAR SNART KLARA

Pappers riksavtal undertecknades i början av april och de lokala löneförhandlingarna börjar nu bli klara på de flesta avdelningarna. Riksavtalet innehåller flera nya delar vilket antagligen har lett till att de lokala förhandlingarna dragit ut något på tiden.

- Framöver behöver vi analysera hur vi kan snabba på löneförhandlingarna, så att medlemmarna får ta del av villkorsförbättringar och sin nya lön tidigare, säger Robert Sjunnebo, förhandlingschef på Pappers.

Läs hela intervjun med Robert Sjunnebo 

April 2023

Riksavtalet 2023 är klart

Pappers och Industriarbetsgivarna är överens om ett nytt kollektivavtal. Det nya avtalet innehåller ett flertal villkorsförbättringar i form av ökade rättigheter vid kompledighet, högre ersättning i ATK och förbättrad OB.

Avtalet sträcker sig över två år och har ett totalt avtalsvärde på 7,4 % där första året är värt 4,1% och det andra året är värt 3,3%. Det är de högsta nivåerna i Industriavtalets historia.

Avtalet löper till och med 2025-03-31. 

Läs mer om AVTAL 2023

Så funkar avtalsrörelsen

Pappers avtalsrörelse är uppdelad i sex olika delar. Under våren 2023 pågår förhandling med arbetsgivarorganisationen IA. 

  1. Att formulera avtalskrav
  2. Växla avtalskrav
  3. Förhandling med arbetsgivaren
  4. Centralt avtal klart
  5. Lokala förhandlingar
  6. Nya villkor och löner

Så funkar avtalsrörelsen 

Viktiga frågor

Pappers ingår i LO-samordningen och LO-förbunden kräver 4,4 % i löneökning. Arbetsgivarnas bud är 2%. 

Arbetstid är en viktig fråga i de pågående förhandlingarna. Arbetsgivarna vill försämra möjligheten för lokala överenskommelser kring t.ex. storhelgsdrift.

Pappers driver frågor för att underlätta att kombinera arbetsliv med familjeliv samt möjlighet att arbeta deltid efter många år i yrket. 

Avtalsordlista

Märket, löneglidning, fredsplikt och blockad. I avtalsrörelsen används många ord som inte alltid är helt enkla att förstå vad de betyder. Här förklarar vi de vanligaste orden. 

Avtalskrav: Båda parter i förhandlingarna har avtalskrav på vad de vill ändra på till kommande kollektivavtal. Pappers har arbetat fram kraven genom avtalsmotioner och beslut på förbundsmöten. 

Fredsplikt: Råder under avtalsperioden. Då får inte arbetsgivare och fackliga organisationer vidta några stridsåtgärder. Fredsplikten upphör när kollektivavtalet löper ut.

Löneglidning: Löneökningar utöver det som är reglerat i det centrala kollektivavtalet.

Se hela ordlistan

Frågor och svar

Vad är märket?

Facken inom Industrin (GS, ­Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen) förhandlar om det som vi kallar för "märket". Märket anger hur mycket exportindustrin maximalt kan öka lönerna utan att sätta den internationella konkurrenskraften ur spel.

När industrins parter satt "märket" följer andra kollektivavtal efter, eftersom det anger ramarna för vilket utrymme som finns för löneökningar. Industrins område förhandlas oftast först eftersom det agerar på en hårt konkurrensutsatt marknad.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Fackförbund och arbetsgivarorganisation kan varsla den andra parten om stridsåtgärder om de inte kommer överens i förhandlingarna. 

Om man inte kommer överens strandas förhandlingarna och en medlare från Medlingsinstitutet kallas in. Medlingsinstitutet är en statlig myndighet med den övergripande uppgiften att verka för en väl fungerande lönebildning. Medlarna lägger, efter att ha satt sig in i konflikten, ett bud till parterna.

Vad händer när kollektivavtal löper ut?

När ett avtal löper ut fortsätter det gamla kollektivavtalet att gälla under en 7 dagars uppsägningsbar period. Under den tiden får båda parter mer tid att enas om ett nytt avtal. Om vi inte kommer överens så kan det bli aktuellt att varsla om stridsåtgärder.

Vilka har rätt till konfliktersättning?

För att ha rätt till konfliktersättning behöver du vara medlem i Pappers.