Hoppa till huvudinnehåll

Lokala löneförhandlingar snart klara

Riksavtalet, Pappers centrala kollektivavtal, undertecknades i början av april 2023. Nu börjar även de lokala förhandlingarna bli klara på de flesta avdelningarna, efter att ha dragit ut något på tiden. Vi passade på att fråga Pappers förhandlingschef, Robert Sjunnebo, vad detta beror på.

Riksavtalet blev klart i början av april men alla förhandlingar är inte klara ännu, vad beror det på?

Naturligtvis är målsättningen att förhandlingarna ska slutföras så snabbt som möjligt. Vi har gjort flera förändringar i riksavtalet vilket lett till att förhandlingarna har tagit förhållandevis lång tid. I vissa frågor har arbetsgivarna satt sig på tvären.

Framöver behöver vi på förbundet analysera, tillsammans med avdelningarna, hur vi kan snabba upp löneförhandlingarna lokalt.

En av nyheterna i riksavtalet är tydligare skrivningar om när de lokala löneförhandlingarna ska vara klara. Förhoppningen är därför att löneförhandlingarna under 2024 ska gå betydligt snabbare än förhandlingarna innevarande år.

Kommer löneökningen betalas ut retroaktivt?

Ja, den nya lönen gäller från den 1 april 2023, vilket innebär att lönerna höjs retroaktivt från det datumet. Den praktiska hanteringen bestäms lokalt.

Vad gör förbundet om de lokala parterna inte kommer vidare?

Det finns en särskild förhandlingsordning som närmare bestämmer vad som då händer, men förhoppningen är att det inte ska behövas i något fall. Möjlighet finns till central förhandling och ytterst kan en fråga avgöras i en gemensam lönenämnd.

Avtalet är tvåårigt - vad händer nästa år?

Löneavtalet innehåller en skarpare skrivning om när löneförhandlingarna ska vara klara år två, 2024. Tanken är då att lönerevisionen ska vara klar i så pass god tid att det inte finns något behov av retroaktiva utbetalningar.

Nästa år börjar även den efterlängtade förstärkta rätten till kompensationsledighet efter övertidsarbete att gälla. Att detta inte trädde i kraft redan första året berodde på att arbetsgivarna behöver tid att planera för detta. Även här krävs det lokala anpassningar till förutsättningarna på bruket.

Finns det några villkorsförbättringar som du vill uppmärksamma?

Riksavtalet innehåller fler saker än löneökningarna. Vi har bland annat förhandlat fram en högre divisor för OB-ersättningen före och under lätthelg (divisor är talet som OB-ersättningen ska divideras med). En annan förbättring är att vi har fått till en högre ersättning när arbetsgivarna vill dela upp semestern och så har även värdet av ATK ökat då vi har fått till att även inkludera övertidsersättning, beredskapsersättning, semesterlön och semesterersättning i beräkningsunderlaget.

Intervjun med Robert genomfördes i mitten av oktober 2023.