Hoppa till huvudinnehåll

Hur hanterar förbundet personuppgifter

Här finns information för dig som medlem i Pappers gällande nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller från den 25 maj 2018.

Svenska Pappersindustriarbetareförbundets policy för hantering av personuppgifter 

 

Allmänt 

Genom ditt medlemskap i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (organisationsnummer: 802002–6004) respekterar vi din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter.  Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara helt öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina data i enlighet med gällande lagstiftning 

I Svenska Pappersindustriarbetareförbundets ”Förbundet” policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Förbundet är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.  
 

Personuppgifter vi samlar in:  

Förbundet inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig vid medlemsansökan och därefter genom det fortlöpande medlemskapet men kan även komma att inhämtas från annat fackförbund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress och fysisk adress. Förbundet kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att hålla personuppgifterna aktuella och korrekta.  
 

Förbundet registrerar personuppgifter i samband med: 

 • Administration av ditt medlemskap och förmåner kopplade till detta. 
 • Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller våra webbplatser och sociala medier. 
 • Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.  
   

Hur vi använder insamlad information:  

 • Förbundet behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten: 
 • För administration av ditt medlemskap och förmåner kopplade till detta; 
 • Möjliggöra god medlemsservice som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du själv har begärt. 
 • För administration av förtroendeuppdrag. 
 • För administration gällande utbildningar. 
 • För att kunna genomföra analyser samt statistiska ändamål (t.ex. lönestatistik) 
 • Vid samverkan med avdelningar inom förbundets verksamhetsområde. 
 • För facklig information och journalistik samt direktmarknadsföring av medlemsförmåner.  
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer. 
 • För administration av aktiviteter och förmåner kopplade till din lokala Pappers-avdelning. 
 • För att kunna företräda dig i förhandlingar med lokal eller central part. 
 • För att möjliggöra löneavdrag för fackavgift från din arbetsgivare. 
 • Om du så begär administrera inträde i Pappers A-kassa. 
   

Information som kan lämnas ut   

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.   

Förbundet samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.  
 

Om cookies  

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.  Läs mer om hur vi hanterar cookies här
 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter 

I och med att du lämnar uppgifter till Förbundet ger du din tillåtelse till att Förbundet registrerar och lagrar uppgifter samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Förbundet att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Om Förbundet använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.  Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.  

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Förbundet kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss.  I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 1 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 
 

Dina rättigheter och val 

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Förbundet kommer på eget eller medlemmens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Förbundet eller så kan du höra av dig till datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten) (datainspektionen [at] datainspektionen.se).  

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta Förbundet. Du är alltid välkommen att kontakta förbundet för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation. 

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Förbundet.  
 

Länkar till andra webbplatser 

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Förbundet saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Förbundet ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. 
 

Denna privacy policy gäller från och med 2018-05-25.
Eventuella ändringar i denna Policy kommer endast att meddelas på denna sida.