Hoppa till huvudinnehåll

Grafiska element och ruta

Grafiskt-element_711x474@2x.png

Bild
Grafiska element

För att kunna illustrera material har vi tagit fram grafiska element. Pappers grafiska element har formmässigt hämtat sin inspiration från vårt egenritade typsnitt Pappers Sans Duo.

Grafiska element

De grafiska elementen skapar intressanta lösningar vid begränsade bildmässiga förutsättningar och används med fördel i de fall där Pappers Sans Duo inte används.

Det finns tre olika varianter av vårt grafiska element. De ska alltid vara utfallande i två hörn. Det är tillåtet att rotera dem och spegelvända dem. 

Nedan visas tillåtna färgkombinationer för det grafiska elementen. Detta ska alltid följas. 

Grafiskt-element.png

Bild
Grafiska element

 

Grafiskt-element-2.png

Bild
Grafiska element

 

Felaktig använt grafisk element

Grafiskt-element-ej-tillåtet.png

Bild
Felaktiga grafiska element
Grafisk ruta

Pappers grafiska ruta består av en rektangel med tre runda hörn och ett rakt hörn. Utformningen på hörnen är identitetsbyggande och skapar ett enhetligt uttryck.

Grafisk-ruta.png

Bild
Grafisk ruta

 

Den grafiska rutan bidrar till ett funktionellt ramverk och har två användningsområden: 

  1. Den används som bildram för att rama in bilder på ett sätt som håller ihop Pappers visuella varumärke.  
  2. Den används som textplatta på fotografier för att säkra läsbarheten.
 

 Grafisk form som textplatta mot fotografi:

Grafisk-ruta_textplatta.png

Bild
Exempel

 

Grafisk form som bildram mot bakgrundsfärg eller vitt:

Grafisk-ruta_bildram.png

Bild
Grafisk ruta bilder

 

Den grafiska rutan har alltid ett rakt hörn och tre runda hörn. Vilka dessa är kan varieras. Vid tryck används en hörnradie på 8 mm. Detta gäller för de vanligaste formaten som A5, A4 och A3. I digitala enheter används en hörnradie på 38 px. Detta gäller de vanligaste tillämpningarna som powerpoint och sociala medier. Vid format som avviker väsentligt från standardformaten finns ingen beslutad hörnradie. I dessa fall ska vi sträva efter en radie som upplevs ha samma rundning i förhållande till enhetens format som vid standardformaten. Vid mycket små format blir radien mindre, vid större format blir radien större, till exempel på en roll-up.

Grafisk-ruta_ej-tillåtet.png

Bild
Ej tillåtet

 

Här gäller riktlinjerna “Kombination av färger” som du hittar här”. När den grafiska rutan används som textplatta placeras den alltid i övre eller nedre vänsterkant. Den får aldrig centreras.

Tillbaka till översikt för den grafiska profilen