Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt

Pappers bedriver sitt internationella arbete på tre plan. Vi har kontakter och samarbete med våra vänförbund i Europa och övriga världen. På senare år har arbetet med gränsöverskridande avtal blivit allt viktigare. Det vi kommit längst med inom området gränsöverskridande avtal är företagsråd på Europanivå, European Work Councils (EWC). Tillsammans med den internationella fackliga federationen som vi tillhör, IndustriALL Global Union, har vi ett globalt avtal med SCA. Avtalet bygger på ILO: s (International Labour Organisation) 8 grundkonventioner.

Vi bedriver sedan många år utvecklingsprojekt i tredje världen som syftar till att stärka våra fackliga kamrater. Våra projekt handlar alltid om att hjälpa våra vänförbund att organisera, utbilda och stärka den fackliga organisationen. Vi verkar i alla världsdelar med tonvikt på Öst-Europa, Latinamerika och Asien.

Vår grundtes för arbetet är solidaritet och egenintresse.
Solidaritet för att stödja våra kollegor som har mycket svåra arbetsförhållanden. Exempelvis är trakasserier av fackliga ledare ett normalt tillstånd i många länder som vi verkar i och misshandel och mord på arbetare och fackliga ledare är inte heller ovanligt.

Egenintresse för att motverka social dumpning inom vår bransch och för att motverka exploatering av pappersarbetare runt om i världen.

Pappers är medlem i följande internationella organisationer: