Hoppa till huvudinnehåll

Bilder

bildmaner_711.jpg

Bild
Bilder

Pappers bildmanér utgörs av tre nyckelord – Värme, Storhet och Perspektiv. Dessa nyckelord ska i största möjliga mån eftersträvas när vi fotograferar.

Pappers bildmanér ska skapa igenkänning och ha en tydlig koppling till vårt varumärke. Vårt bildmanér behöver vara enkelt för alla anställda och medlemmar att tolka och återskapa. Målbilden är att våra tre nyckelord ska fungera som en riktlinje som kan inspirera och efterföljas vid framtagning av bilder. För oss är det viktigt att alla ska känna att de kan och vill bidra med bildmaterial.

Värme

När vi porträtterar människor strävar vi efter att fånga ett ögonblick – situationer med värme och glimten i ögat. Vi undviker tydligt poserande då det lätt skapar en distans till åskådaren och minskar den genuina känslan. 

Storhet

Vi drar nytta av Pappersbrukens maffiga miljöer. Med hjälp av olika utsnitt och perspektiv kan vi skapa stora scener och stärka vår stolthet. 

Perspektiv

Annorlunda perspektiv bidrar med en unicitet och charm. Det kan också bidra med värme och en hel del humor.

Tillbaka till översikten av den grafiska profilen