Ungambassadörer

Ungkonferens på Runö, 1 oktober 2019.

För att kunna nå ut med ett budskap till många så behöver man hjälp. Detta var varken något vi kunde eller ville göra själv. Vi ville helt enkelt inte att uppdraget skulle vara något som förbundskontoret gjorde, vi ville ha med de unga på arbetsplatsen. Genom uppdraget som Ungambassadör fick avdelningarna fram många unga medlemmar som skulle vara projektgruppens ögon och öron, projektgruppens kanal till de unga på avdelningarna. 

För några var ungambassadörrollen given ungansvariga som redan hade ett uppdrag i avdelningen. För andra var det de första fackliga uppdraget. 

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista