Hoppa till huvudinnehåll

Uttalande: Fackföreningarnas kamp för en levande samhällsdebatt och ett fritt samhälle

Aktuellt 22 maj 2024

Förbundsårsmötet antog under förbundsårsmötet ett uttalande om Fackföreningarnas kamp för en levande samhällsdebatt och ett fritt samhälle. 

Den svenska modellen bygger på att vi löser konflikter i förhandlingar och att vi har tillit till varandra. Det gäller i relation mellan fackföreningar, och arbetsgivare, men också i riksdagen där det måste finnas en ömsesidig tillit om de övergripande spelreglerna.

Under de senaste veckorna har allt fler detaljer avslöjats om hur Sveriges näst största parti manipulerar och förgiftar samhällsdebatten genom anonyma ljugkonton i sociala medier. 

Som fackförbund är Pappers beroende av en levande samhällsdebatt baserad på dialog och respekt där vi kan framföra våra argument och perspektiv. Vi tar därför bestämt avstånd från trollfabriker och från politiska ledare som använder sig av dem för att öka polariseringen och vinna makt.

Fria fackföreningar är avgörande för ett fritt samhälle. Facken banade väg för Sveriges fredliga övergång till demokrati.  

Läs hela uttalandet