Hoppa till huvudinnehåll

Vi ska äga välfärden tillsammans

Pontus vit krönika
Krönika 5 september 2022

Nej, industriarbetarna har aldrig varit ”basically gone”. I och med den gröna omställningen är vi viktigare än någonsin för klimatet – och vår välfärd.

Med några dagar kvar till valet är det många som redan lagt sin röst. Pekat ut ett parti och person de har förtroende för. Bra i så fall, ett högt valdeltagande är viktigt i en demokrati.

Hela mitt yrkesliv har jag befunnit mig inom industrin. Det började med sommarjobb på en industri i Vallentuna och extra jobb på kvarnen Tre kronor. Efter ytterligare ett par industrijobb har det varit massa-och pappersindustrin i ungefär 30 år.

För första gången upplever jag att delar av politiken tror på och pekar på industrin som motorn i samhällsutvecklingen. 2013 sa dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt: We used to have
people in the industry, but they are basically gone”.

Aldrig tidigare, inte heller senare kan de i ledande ställning haft sämre förståelse för vad industrin gör för det här landet.

Nu hör vi i stället: Den gröna drömmen är röd och industriell. Sällan har det uttryckts det bättre!

Med de satsningar på den industriella gröna omställningen, där Pappers medlemmar finns mitt i, kommer industrin fortsätta att dra in pengar till välfärden.

För att ta ett exempel är Sverige ett av de första länderna i världen att skapa ett statligt stödsystem för att ta bort koldioxid från atmosfären med bio-CCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage). Det handlar om att fånga in och lagra koldioxidutsläpp från till exempel massa- och pappersindustrin. Ett stort kliv framåt för klimatomställningen. Det finns många fler exempel och i förlängningen innebär det att industrijobb stannar i Sverige.

Industri – välfärdsgaranti – jämlikhet. Den socialdemokratiska författaren Anne-Marie Lindgren har uttryckt det så här: Välfärd frigör nämligen människor ur den ekonomiska underordningens bojor.”

Välfärdsgaranti är för mig att sjukvården och äldreomsorgen ska vara tillgänglig, hålla hög kvalitet och erbjuda en hållbar arbetsmiljö. Vägar, järnvägar, telefoni och bredband ska fungera. För den med familj är en väl fungerande barnomsorg en förutsättning för att kunna arbeta. Skiftarbetare behöver dessutom en barnomsorg som är öppen på kvällar, helger och nätter. Arbetsförmedling, vuxenutbildning och en bra skola ska finnas i hela landet. Välfärden ska finnas där de som bidrar till den finns.

I de flesta av dessa områden har ett långt misslyckat marknadsexperiment skapat en situation där vi inte längre räknar med leverans. Jag vill åter till en välfärd vi äger tillsammans, där politiken har kontrollen.
Min röst lägger jag på ett parti som satsar på industri och jämlikhet.