Hoppa till huvudinnehåll

Vi säger nej till fortsatta LAS-Förhandlingar

Aktuellt 14 oktober 2020

Idag har en majoritet i LO-styrelsen fattat beslut om att återuppta de kraschade LAS-förhandlingar. Byggnads, Seko, Transport, Målarna, Fastighets och Pappers röstade nej till detta. Det har inte presenterats något nytt i LO-styrelsen som förändrar förutsättningarna i förhållande till tidigare beslut. Att återgå till förhandlingar trots att den så kallade Toijerutredningen ligger som en våt filt över detta är för oss obegripligt. Samtidigt har vi ett enhälligt beslut på LOs representantskap som förhindrar möjligheterna att förhandla om exempelvis saklig grund.

Vi är också djupt oroade över den splittring som nu finns i denna fråga inom LO. Vi sex förbund har nu reserverat oss mot beslutet om fortsatta förhandlingar. Vår uppfattning är att det inom LO varit brist på öppenhet och transparens i slutet av denna process. Detta är ytterligare en anledning till att det saknas förutsättningar att fortsätta dessa förhandlingar. I grunden handlar vårt ställningstagande om att vi är måna om LO. Vi tror inte att det är bra för LO att återuppta förhandlingarna.

”Som fackliga organisationer är vi i princip alltid villiga att förhandla, kompromissa och hitta lösningar. Men att förhandla med kniven mot strupen, med ett hot om lagstiftning där arbetsgivarna drar vinstlotten och balansen mellan parterna förändras i grunden, kan aldrig bli lyckad. Vi ser därför inga förutsättningar att nå ett resultat som är bra för våra medlemmar. Risken är uppenbar att eventuella förbättringar för vissa grupper kommer att betalas med försämringar för andra”, säger de sex förbundsordförandena i ett gemensamt uttalande.

Vår uppfattning är att vi gemensamt i avtalsrörelsen skulle kunna lösa flera av de stora utmaningarna för våra medlemmar. Det kan exempelvis handla om visstid, hyvling och kompetensutveckling.

”Vi befinner oss i en tid där våra medlemmar behöver mer trygghet, inte mindre. Vi tänker inte medverka till att våra medlemmars trygghet äventyras för att förhindra en lagstiftning som aldrig borde ha initierats. Det är politiken som satt oss i denna situation, då får dom också ta ansvar för att hantera frågan”, säger de sex förbundsordförandena.