Hoppa till huvudinnehåll

Traditionell trygghet är trendigt

Pontus krönika 6 juli 2023

För ett tag sedan träffade jag en grupp unga medlemmar i Pappers, en härlig samling människor mellan tjugo och trettio år.

Det började lite trevande, trots att de var från samma arbetsplats hade inte alla träffat varandra tidigare. Några berättade att de varit med på Ung 2022, ett event som de tyckte var en riktigt bra satsning på unga och som gjort att de fått upp ögonen för det fackliga arbetet ute på arbetsplatsen. Gemensamt var att det fanns en påtaglig glädje hos dem i att jobba på bruket och det blev ett varmt samtal. Ett samtal om varför de är medlemmar, hur det gick till när de blev det, deras första kontakt med facket.

På sista punkten var deras upplevelse väldigt lik min egen första kontakt med Pappers. Min andra dag på jobbet presenterade sig Gerth som vice ordförande i Pappers avdelning 54. Med ganska enkla ord beskrev han vad facket gör och varför. Han avslutade ungefär så här: om vi ska göra jobbet bra behöver vi vara många – vill du vara med?

Enkelt och ganska traditionellt kan tyckas. Nu, över trettio år senare, ser jag det geniala i det han gjorde. Om det var spontant eller genomtänkt vet jag inte. Han beskrev vad de förtroendevalda i Pappers gör för medlemmarna som kollektiv och på individnivå. Han tog sig tid, visade intresse för mig och var tydlig med att påverka, det gör vi bäst tillsammans. Att facket är vi alla, att vi vinner på att vara många och att befintliga medlemmar således behövde mig.

Än i dag är det ett bra sätt att få nya arbetskamrater att vilja vara med i facket. Förtroendevalda ska ta sig tid och med sin kunskap berätta om Pappers och vad det innebär att vara medlem. Samtalet ska tas tidigt, helst första veckan på det nya jobbet. Någon eller några veckor efter inträdet är det dags att prata om försäkringar och andra förmåner som ingår i medlemskapet. Som någon i den unga gruppen jag träffade sa: ”Tänk bara att hemförsäkringen ingår. Perfekt när man ska flytta hemifrån.”

I Pappers stadgar står det att medlemmarnas intressen på arbetsplatsen och övriga arbetsmarknaden ska tillvaratas. Detta skapar trygghet och, genom att vara ett av 14 förbund i LO, inflytande också på samhällsnivå.

Branschen där Pappers medlemmar finns är i ständig utveckling. Ibland imponeras jag av de innovationer och satsningar på produktutveckling som sker i företagen. Det moderna har stort fokus.

Men om det är något som kan vara traditionellt och modernt på samma gång så är det trygghet – och den skapar vi tillsammans.