Hoppa till huvudinnehåll

Sirius kompetensforum

Aktuellt 12 februari 2016

På Sirius kompetensforum torsdag 11/2 lanserades Sirius utbildningscentrum som finns på nätet;

http://siriusutbildningscentrum.se/

Det är en webbportal där det är möjligt för flera bruk att samarbeta och genomföra befattningsutbildning.

När det nu kommer igång, ger det större möjligheter för Pappers medlemmar att få kompetensutveckling framgent.

Ta därför upp frågan med arbetsgivaren och påverka så att fler av våra medlemmar får utbildning.

Det är som du vet en viktig fråga för personlig utveckling, arbetsmiljö och naturligtvis också löneutvecklingsmöjlighter.