Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen tillsätter en Jämlikhetskommitté – utifrån Pappers och Peter Persson (s) förslag!

Aktuellt 15 augusti 2018

Det är glädjande att Regeringen har tillsatt en jämlikhetskommitté utifrån Pappers och Peter Persson (s) motion och förslag till socialdemokraterna partikongress och riksdagen! Kommittén ska ta fram förslag för hur klyftorna ska minska i Sverige.

Per Molander, tidigare generaldirektör, har fått i uppdrag av regeringen att leda kommittén och dess arbete. Uppdraget och kommitténs arbete är och kommer vara brett. Enligt Per Molander finns det några självklara områden att studera varav utbildning är en och hälsan en annan – vi vet till exempel att det finns starka samband mellan social bakgrund och ohälsa!

Jämlikhetskommittén uppgift är att lägga fram skarpa förslag och åtgärder för att minska klyftorna i samhället och öka social rörlighet. Kommitténs arbeta ska vara klar och redovisas den 31 maj 2020.

I Pappers och Peter Persson (s) motion till socialdemokraternas partikongress 2017 och riksdagen föreslås att socialdemokraterna och regeringen tillsätter en jämlikhetsutredning. Syftet med utredningen är att det tas fram konkreta reformförslag och åtgärdsplan för att sluta de ekonomiska klyftorna i samhället.

Bakgrunden till detta är de ökande klyftor. – I början av 1980-talet var Sverige ett av världens mest jämlika länder. Så är det tyvärr inte i dag. Ökade klyftor leder till att Sverige går miste om människors kunskap och talang. Ur detta föds också en frustration och förtvivlan och det blir en grogrund till ett uppdelat samhälle, säger riksdagsledamoten Peter Persson från Jönköping.

I motionen beskrivs bland annat hur det mått som används för att mäta hur inkomster fördelas i samhället, Ginikoefficienten, har ökat från 0,2 år 1980 till 0,33 i dag. Detta pekar på att inkomstspridningen och den ekonomiska ojämlikheten ökat.

https://www.youtube.com/watch?v=MvC7Wlys24Y