Hoppa till huvudinnehåll

Pontus om 2021

Aktuellt 21 december 2021

Året går mot sitt slut och jag vill passa på att summera det i tre punkter, skriver Pappers förbundsordförande Pontus Georgsson. 

Trygghet och Omställning

Efter många om och men har nu LO i uppdrag att teckna ett nytt huvudavtal med Svenskt Näringsliv. Från början var det inte där vi i Pappers ville hamna men efter fyra års förhandlingar, politisk inblandning och förändringar i samhället - var det beslutet till sist det rätta. Rätt för att Pappers som förbund ska ha inflytande över framtida förändringar och kunna företräda medlemmarna.

Medlemsundersökning

Under hösten genomförde vi en medlemsundersökning. Ett bra verktyg för att mäta om vi gör rätt saker och om vi, enligt medlemmarna, förbättrar oss. Den pekar på det som medlemmarna tycker är viktigt och på brister. Vi behöver bli bättre på att vara synliga på arbetsplatserna och att kommunicera mer med medlemmarna. Det ansvaret är tudelat. En stor del ligger på de lokala avdelningarna men förbundskontoret ska komplettera och ge bästa möjliga förutsättningar. En annan viktig punkt är förhandlingsstyrka. Det förhandlas nästan varje dag ute på arbetsplatserna här kan vi bli bättre på att berätta om Pappers framgångar.  

Covid-19

Under hösten släpptes det på restriktionerna och vi kom i gång med utbildningar och kunde också ha ett fysiskt förbundsmöte. Det är viktigt för att vi tillsammans ska kunna utveckla organisationen och bibehålla vårt tydliga medlemsfokus. Nu är det nya rekommendationer och kanske blir det återigen ett läge där vi får börja ställa in och ställa om verksamhet.