Hoppa till huvudinnehåll

Pappers pausar samarbetet med förbund som ingår i PTK

Aktuellt 17 juni 2021

- Det har varit ett svårt beslut att ta – vi har haft ett bra samarbete med tjänstemännen under lång tid. Men Pappers tror på att LO ska vara huvudpart i förhandlingarna och därför stödjer vi Livs beslut och även Pappers pausar samarbetet med PTK, säger Pontus Georgsson förbundsordförande Pappers.

Pappers beslutade under onsdagen, i likhet med Livs, att pausa samarbetet med de förbund som ingår i PTK (samverkansorganisation för fackförbund som organiserar tjänstemän anställda inom den privata sektorn). För Pappers har detta varit ett svårt beslut då Pappers sedan många år tillbaka har ett bra upparbetat samarbete med tjänstemännen inom en rad områden. Pappers har exempelvis det kollektivavtal som reglerar allmänna anställningsvillkor tillsammans med tjänstemännen.

Bakgrunden till Pappers beslut är att visa solidaritet med såväl LO som Livs. Den uppkomna situationen har sin bakgrund i att Svenskt Näringsliv bjöd in PTK under pågående förhandlingar om omställningsförsäkringar, något som LO motsatt sig. Detta har försvårat förhandlingarna och Pappers anser i likhet med Livs att PTK under förhandlingarna inte agerat på det sätt som är rimligt att förvänta sig av en facklig huvudorganisation.

Pappers förhoppning är att förhandlingarna, som ajournerats till den 8 september, kan få en nystart efter sommaren så att LO och Svenskt Näringsliv kan säkerställa goda omställningsvillkor för både de förbund som ansluter sig till det träffade huvudavtalet om trygghet och omställning (nytt lagförslag gällande anställningsvillkor) samt de förbund som väljer att inte göra detta.

Utifrån den situation som uppkommit sedan tidigare är det Pappers uppfattning att det enda rimliga är att LO blir part i huvudavtalet om trygghet och omställning. Det är en mycket olycklig situation när två av LOs största fackförbund (Kommunal och IF Metall) i praktiken har ett hängavtal på ett avtal som träffats mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Pappers har svårt att se att en sådan utveckling gynnar arbetarna då villkoren på arbetsmarknaden framöver riskerar att bestämmas utifrån tjänstemännens verklighet. Istället är det inom LO som samarbetet mellan fackförbund som organiserar arbetare ska ske. PTKs agerande under de förda förhandlingarna går stick i stäv med Pappers förhoppning om att LO blir part i huvudavtalet om trygghet och omställning.