Hoppa till huvudinnehåll

Pappers och Elektrikerna kräver att LAS-utredningen pausas!

Aktuellt 21 september 2021

DEBATT: När även Arbetsdomstolen, vars remissvar borde väga blytungt, sågar LAS-utredningen på punkt efter punkt så vore det enda rimliga alternativet att pausa skriver Pappers och Elektrikernas båda förbundsordförande.

Den allvarligaste kritiken riktas mot förslaget att det ska vara möjligt att, i kollektivavtalets form, avtala om saklig grund (i förslaget sakliga skäl). Någon botten finns inte utan parterna ges möjlighet att i praktiken avskaffa anställningsskyddet. Det är inte bara omodernt, det är helt förkastligt!

Arbetsdomstolen ifrågasätter även behovet av dessa förändringar och avstyrker helt att förslaget kan ligga till grund för lagstiftning. Det gör vi med.

Vi anser också att det är helt oacceptabelt att införa ett förbud för parterna att avtala om bättre anställningsskydd. Det är inget annat än ett kraftigt ingrepp i den fria förhandlingsrätten.

Läs hela debattartikeln på tidningen Arbetet