Hoppa till huvudinnehåll

Pappers kulturstipendium 2017 går till journalisten Göran Widerberg.

Aktuellt 15 maj 2017

Pappers kulturstipendium 2017 går till journalisten Göran Widerberg.

Göran utbildade sig vid journalisthögskolan i Stockholm och har bland annat arbetat på Ams tidningen, Metallarbetaren och nu senast Dagens Arbete. På Dagens arbete har han varit journalist och tidningens bildredaktör sedan 1992. Göran fick 2013 pris för bästa berättande text inom fackförbundspress, ”Natt över Billingsfors”, vilket beskriver en av de vedervärdigaste arbetsplatsolyckorna i Sverige.

Göran har, som bildredaktör, varit drivande och ibland arbetat i motvind när det gäller bildreportagen i Dagens arbete. Bildreportagen har då och då kritiserats för att de inte hör hemma i en fackförbundstidning, men Göran har outtröttligt stått upp för reportagen och dess vikt för en facklig tidning med kulturella ambitioner. I samband med Dagens Arbetets 10-årsjubileum arrangerade tidningen tillsammans med Arbetets museum en fotoutställning, Dacapo. Bilderna från utställning utgavs även i praktfull fotobok. Tidningen Arbete skrev…kollegan Dagens Arbete har stadigt rykte som forum för nutids svensk fotokonst i toppklass, gärna med politisk samtidsrelevans…motorn i alltsamman var Göran Widerberg. Bild och foto intresset har lett till att Göran är ledamot i styrelsen för Centrum för fotografi och Galleri Kontrast.

Göran har också varit drivande i att Dagens Arbete gett utrymme för satir och serier, vilket glatt många läsare. Arne Ankas intåg i Metallarbetare och Dagens arbete är i mångt och mycket hans förtjänst. Görans genuina intresse för satir av samtiden har resulterat i att han är medlem av juryn för EWK-priset. Priset ges till dem som verkar i Ewert Karlssons anda och förenar ett starkt samhällsengagemang med humor och konstnärlig briljans.

Pappers kulturkommittés motivering lyder;

”Göran Widerberg har genom hela sitt yrkesliv hållit den kulturella fanan högt, bland annat genom att lyfta fram bildens betydelse! I mångt och mycket är det Görans förtjänst att Dagens Arbete inte enbart blivit alster som handlar om löner, arbete och arbetsmiljö, utan också gett medlemmarna kultur och nya sätt att se på bland annat fotokonsten. Som uttrycket lyder…Vi lever inte allena av bröd… Det har Göran exponerat och därmed öppnat nya världar för många av oss!”

Göran tilldelas ett stipendium på 20 000 kronor samt statyetten ”cellulosaarbetaren” av Per Nilsson-Öst

Bilagor