Hoppa till huvudinnehåll

Säg inte nej till en nationalpark innan frågan är utredd"

Tillkommer en handfull värdefulla årsarbeten på närliggande sågverk och massabruk, men här
spelar en begränsad volym skogsråvara från