Hoppa till huvudinnehåll

Rester från skogsbruk har ersatt olja, kol och naturgas

De avverkade träden blir timmer och massaved som går till sågverken och papper- och
massaindustrin.