Hoppa till huvudinnehåll

Rekordresultat för Södra under 2021 - 2 239 MSEK föreslås i vinstdelning

Resultatet är en produkt av en på många sätt exceptionell marknad för våra huvudprodukter massa och sågade trävaror, samtidigt som