Hoppa till huvudinnehåll

Göran är säker - "Det ligger kvar där vid vattentäkten"

Förutom resterna från den gamla bensinstationen så ska det också ha rört sig om avfall från rivningen av en
svavelfabrik vid pappersbruket i