Hoppa till huvudinnehåll

Biomassa är en viktig råvara för produktion av värme och energi

Energived kommer från träd som av skogsbolagen
klassas som icke dugligt till timmer eller massaindustri för produktion av papper, kartong etc.