Beviljades sjukersättning trots kvarstående operation

2016-11-09

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en medlem i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet vunnit framgång i ett mål om sjukersättning....

Källa: 
Cision

Läs mer

http://news.cision.com/se/lo-tco-rattsskydd-ab/r/beviljades-sjukersattning-trots…

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista