Hoppa till huvudinnehåll

Pappers stödjer Paperiliittos varsel

Aktuellt 15 december 2021

Uppdatering januari: Den finska strejken förlängs till den 19 februari.

Sedan den finska arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna beslutade att inte längre teckna kollektivavtal har Paperiliitto (finska motsvarigheten till Pappers) arbetat för att teckna nya avtal med varje enskilt företag inom branschen. Paperiliitto har lyckats träffa kollektivavtal som ligger i linje med branschens tidigare kollektivavtal med i princip samtliga arbetsgivare. Dessvärre har inte detta varit möjligt med företaget UPM-Kymmene. UPM-Kymmene utmanar på detta sätt den nordiska kollektivavtalsmodellen.

Varsel om strejk

Paperiliitto har fattat beslut om att varsla om stridsåtgärder gentemot UPM-Kymmene i form av total arbetsnedläggelse från den 1 januari 2022 till den 22 januari 2022. Strejken berör ca 1 000 arbetstagare. I sammanhanget kan även nämnas att UPM-Kymmene, som svar på åtgärden, gått ut med ett erbjudande om förhöjd ersättning till de arbetstagare som trots strejken fortsätter att arbeta. Ett sådant agerande är inte en del av den nordiska och finska arbetsmarknadsmodellen. Uppmaningar till strejkbryteri kan aldrig accepteras. Om vissa arbetsuppgifter behöver utföras även under en strejk är det normala i stället att berörd arbetsgivare ansöker om dispens från strejken.

Sympatiåtgärder

Pappers förbundsstyrelse har idag fattat beslut om att ställa sig bakom Paperiliitto i deras strävan att värna sin kollektivavtalsmodell. Pappers kommer att ha löpande kontakt med Paperiliitto. Pappers förbundsstyrelse har beredskap för att snabbt ta ställning till en eventuell begäran om sympatiåtgärder. 

/Pappers förbundsstyrelse