Hoppa till huvudinnehåll

Kommentarer från Matts Jutterström angående den uteblivna samordningen bland LO-förbunden

Aktuellt 21 oktober 2015

Det är ett avbräck att förbunden inom LO inte lyckats samordna sig inför avtalsrörelsen 2016.

För att nå de långsiktiga målen som LO och förbunden satt fram till 2028 är det av vikt att det sker en samordning som är hållbarför alla förbunden.
Det finns en överenskommelse i LOs styrelse om de långsiktiga målen, nu är det upp till förbunden att visa vilja att följa denna överenskommelse.

Pappers kommer alltid att stå bakom en låglönesatsning, detta gör att det är merparten kvinnor som får högre löner men även vissa män med lika låga löner.
Vi ser att det finns värdediskriminerade grupper i samhället, det handlar om klass och kön och det följs alltid åt.
Lönerna för de lågavlönade skall upp oavsett om det är kvinnor eller män som har dessa låga löner.

Matts Jutterström