Hoppa till huvudinnehåll

Kasta las-diskussionerna i soporna!

Aktuellt 30 oktober 2015

Vi förutsätter att IF Metall och Handels lägger las-samtalen i papperskorgen. De föreslagna förändringarna strider mot ILO-konventionen, skriver sex LO-förbund.

IF Metall och Handels samtalar med Industriarbetsgivarna, Teknikarbets­givarna och Svensk Handel om förändringar i las, lagen om anställningsskydd. Enligt uppgift är en av förändringarna att ge arbetsgivarna fri uppsägningsrätt under de två-tre första åren av en anställning, utan att behöva motivera uppsägningen. Arbets­givaren ska fritt kunna säga upp, utan att behöva hänvisa till vare sig arbetsbrist eller personliga skäl. Det skulle bli tyst på jobbet. Ingen skulle våga vara obekväm. Dessa frågor har förbunden inom LO varit överens om att lyfta gemensamt. Vi tycker att det är oerhört märkligt att våra kollegor i IF Metall och Handels sätter sig i separata samtal med sina motparter i dessa grundläggande och principiellt viktiga frågor. Förbunden torde känna till att det redan i dag finns möjlighet att göra undantag i turordningsreglerna.

De fackliga organisationerna har ett pragmatiskt synsätt i dessa frågor i förhandlingarna ute på arbetsplatserna när det blir fråga om arbetsbrist. Vi förstår inte den problembeskrivning som de två förbunden ger uttryck för. Med närmare 400 000 arbetslösa i Sverige är svårigheterna att säga upp folk en myt som främst odlas av borgerliga ledarsidor.

En annan allvarlig konsekvens av IF Metalls och Handels samtal är att en sådan förändring innebär att Sverige skulle bryta mot sitt åtagande enligt ILOs konvention nr 158(1982) om ”Uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ”. Konventionen, som ratificerades av Sverige 1983, ställer bland annat krav på saklig grund/giltigt skäl i samband med uppsägningar. Enligt Artikel 4 får en arbetstagare ”inte sägas upp annat än om det finns ett giltigt skäl för uppsägning som beror av arbetstagarens duglighet eller uppförande eller som har sin grund i hänsyn till verksamhetens behöriga gång i företaget eller förvaltningen.” Konventionen medger i Artikel 2 att man kan göra undantag i samband med provanställningar med en på förhand bestämd rimlig varaktighet eller om man anställs tillfälligt för en kort tid – men samtidigt måste det finnas tillräckliga garantier mot att anställning för viss tid utnyttjas i syfte att kringgå det skydd som tillerkänns arbetstagarna genom denna konvention. Enligt Artikel 8 ska också en arbetstagare som anser sig ha blivit uppsagd utan giltigt skäl ha rätt att få uppsägningen prövad – vilket för övrigt torde vara omöjligt om arbetstagaren inte ens får veta motivet till uppsägningen.

År 2005 gjorde den franska fackliga centralorganisationen Force Ouvrière (FO) en anmälan till ILO. Bakgrunden var att den franska borgerliga regeringen infört en lag som innebar att anställda under 26 års ålder skulle kunna sägas upp utan någon motivering alls från arbetsgivaren under de två första åren av sin anställning. ILOs styrelse fördömde Frankrike främst för att man bröt mot Artikel 4 om saklig grund. Dessutom fastslogs att en undantagsperiod på två år var alldeles för lång tid. Den franska regeringen drog tillbaka lagstiftningen och förhandlade fram andra åtgärder med fack och arbetsgivare. Många minns kanske att Maud Olofsson 2005 krävde motsvarande åtgärder i Sverige. Även här med motiveringen att detta skulle underlätta ungdomars sysselsättning. Förslaget fick inte politiskt stöd och blev inte av i Sverige.

Vi förutsätter att IF Metall och Handels lägger las-samtalen i papperskorgen. De lokala parterna har oftast en fungerande dialog med respektive arbetsgivare när det är aktuellt med uppsägningar på grund av arbetsbrist. Många arbetsplatser har genomgått stora strukturella förändringar där organisationerna har slimmats och arbetsplatser lagts ned. Las har i dessa sammanhang fungerat bra. Vi, alla fackförbund inom LO, stred länge för att få bort arbetsgivarens rätt att ”fritt leda och fördela arbetet samt antaga och avskeda arbetare”. Det har varit en av fackföreningsrörelsens viktigaste segrar. Det finns ingen anledning att vrida tillbaka klockan och låta detta bli verklighet igen.

Johan Lindholm
ordförande Byggnads

Torbjörn Hagelin
avtalssekreterare Byggnads

Jonas Wallin
ordförande Elektrikerna

Urban Pettersson
förhandlingschef Elektrikerna

Magnus Pettersson
ordförande Fastighets

Jari Visshed
tredje förbundsordförande Fastighets

Mikael Johansson
ordförande Målarna

Peter Sjöstrand
vice ordförande Målarna

Matts Jutterström
ordförande Pappers

Pontus Georgsson
avtalsansvarig Pappers

Janne Rudén
ordförande Seko

Valle Karlsson
avtalssekreterare Seko