Hoppa till huvudinnehåll

#inteförhandlingsbart

Aktuellt 23 november 2017

Pappers förbundsmöte ställer sig bakom uppropet ”Vi kräver ett stopp på sexismen i fackrörelsen” som undertecknats av 1501 kvinnor från hela fackföreningsrörelsen.

Det är viktigt att dessa trakasserier synliggörs och motarbetas. Strukturerna inom fackföreningsrörelsen, arbetsplatserna och samhället i stort måste förändras så att detta aldrig skall accepteras. Pappers kommer att medverka och utbilda och informera våra förtroendevalda.

#inteförhandlingsbart