#inteförhandlingsbart

23 november 2017

Aktuellt

Pappers förbundsmöte ställer sig bakom uppropet ”Vi kräver ett stopp på sexismen i fackrörelsen” som undertecknats av 1501 kvinnor från hela fackföreningsrörelsen.

Det är viktigt att dessa trakasserier synliggörs och motarbetas. Strukturerna inom fackföreningsrörelsen, arbetsplatserna och samhället i stort måste förändras så att detta aldrig skall accepteras. Pappers kommer att medverka och utbilda och informera våra förtroendevalda.

#inteförhandlingsbart

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista