Hoppa till huvudinnehåll

Industri med framtid – och utmaningar

Pontus Georgsson
Pontus krönika 18 augusti 2021

Klimatfrågan är ibland obekväm att diskutera men läget är akut. Nu måste vi alla hjälpas åt, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

Hållbarheten, hållbarheten, hållbarheten. Det behöver nog skrivas tre gånger, för det handlar om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ekologiska förutsättningar, pengar till framåtsyftande satsningar och mänsklig hänsyn.

Det ena är ibland viktigare och mer angeläget än det andra, men aldrig på längre sikt. Strävan efter ekologisk hållbarhet bärs fram av den sociala utvecklingen och med långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar.

Ni har säkert hört talas om Parisavtalet. Det är ett globalt klimatavtal som är underskrivet av 194 länder. Kärnan i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser och koldioxid.

Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen med god marginal ska hållas under två grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. När jordens medeltemperatur stiger blir klimatet mer extremt och oförutsebart vilket så klart påverkar oss människor.

I början av augusti slog en FN-rapport fast att vi inte kommer klara målet på 1,5 grad. Det är illa, riktigt illa.

Vi – du, jag, politikerna, företagen och regeringen – måste nu ta detta på riktigt stort allvar. Vi behöver hitta många olika lösningar på alla olika plan. För om vi ska klara detta så behöver vi hjälpas åt.

  • Politiken, genom att stifta lagar och ibland använda ekonomiska verktyg för att nå olika mål.
  • Näringslivet, genom att göra investeringar som tar större klimat- och miljöhänsyn.
  • Privatpersoner, genom att göra medvetna val, sätta tryck på politiker och företag samt att helt enkelt konsumera mindre och smartare.

Men vad betyder hållbarhet för pappersindustrin? Papper är en framtidsprodukt som till exempel kan ersätta plast i många produkter. Träd är en förnyelsebar råvara. Men pappersindustrin kräver stora mängder energi.

Det finns förutsättningar för en ljus framtid, samtidigt finns det en rad utmaningar som behöver lösas. Utan den sociala hållbarheten kommer den samhällsförändrande kraften att saknas

Vi behöver prata mer om hållbarhet än vi gör i dag. Jag vet att det är jobbigt och att meningarna går isär. Men vi måste hitta många olika lösningar för att kunna nå en social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

För att citera FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon: Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.

Som alltid gör vi det bäst tillsammans.