Hoppa till huvudinnehåll

HÖST, MEN VÅREN ÄR HÄR !

Aktuellt 26 september 2017

Det är mörkare om morgonen. Tröjor och jackor börjar brukas igen. Det är frånsett svampskogen och dramatik i fotbollen, inte vår bästa tid. Men det våras för socialdemokratin och värderingar om jämlikhet och solidaritet. Lika vanligt som höstens tunga regn fick den socialdemokratiskt ledda regeringen beta av borgerliga budgetunderskott. Nu för tredje gången i modern tid.

Skattesänkningar i storleksordningen 140 miljarder medförde djupa hål i budgeten. Den så kallade alliansen finansierade del av detta med försämringar av sociala försäkringar. Arbetslösa, sjuka och pensionärer fick absoluta eller relativa försämringar. 

I förra veckan presenterade regeringen sin höstbudget. Det är en offensiv och stark budget. Hela 40 miljarder i reformer, samtidigt som statsskulden amorterades med lika mycket.

Den samlade borgerligheten, där sverigedemokraterna alltmer sjunger i kör med kristdemokrater och moderater, talar om slösaktighet, valfläsk och oansvarighet. Staten budget är egentligen inte märkvärdigare än din och min. Det finns intäkter och utgifter. En rimlighet är att inkomsterna måste överstiga utgifterna. Om inkomster är lägre än utgifter måste du så småningom minska utgifterna, så är logiken. Högerns dröm är att peka på inkomstsidan, för att motivera nedskärningar i gemensamma utgifter. Det är teorin bakom skattesänkningar.

Socialdemokratin har en annan väg. Människor blir friare med en gemensam trygghet och att vi solidariskt bygger ett samhälle och framtid tillsammans. Därför har vissa skatter höjts och ineffektiva och orättvisa skattesänkningar tagits bort. En socialdemokratisk finansminister, som Magdalena Andersson, säkrar intäkterna för att möjliggöra utgifter.

Det är verkligen inget ekonomiskt lättsinne att kraftfullt satsa på utbildning och lärande för barnen eller de som behöver komma in på arbetsmarknaden. Tvärtom är det en framtidsinvestering. Istället för att lagstifta om lägre ingångslöner, som en samlad borgerlighet önskar, vill regeringen stimulera anslutning till fackföreningar genom att del av medlemsavgiften blir avdragsgill. Ett tydligt ställningstagande för löntagare, medan borgerligheten har motsatt uppfattning. 

Förstärkning av pensionärernas ekonomi genom minskning och borttagande av den orättvisa beskattningen och höjning av bostadstilläggen både förbättrar för den enskilde och ökar konsumtionen. På samma sätt är det med den efterlängtade höjningen av barnbidragen. 

De ekonomiska och sociala klyftorna har ökat i vårt land under två årtionden. Skattesänkningar, nedskärningar i sociala försäkringar och arbetslöshet har varit motorer för ojämlikhet. Budgeten har en tydlig riktning att minska klyftor och öka jämlikheten. Det är glädjande meden stor satsning på landsbygden och stadsdelar som halkat efter. Trygghet och framtidstro skall komma alla människor till del. I en orolig tid är det också  nödvändigt med de betydande satsningarna på polis och försvar som föreslås. Jag vet många socialdemokrater som tvivlat och tvekat kring politikens inriktning. Nu är det dags att sluta tveka och istället med kraft  agitera för en tydlig reformbudget. Det våras för socialdemokratin. Men det måste också komma en sommar.

Peter Persson