Hoppa till huvudinnehåll

Fortsätt att ställa frågor och krav

Pontus krönika 15 december 2022

Så här i december, efter ett händelserikt år med bland annat både Ung 2022 och kongress,
vill jag tillägna er, alla medlemmar i Pappers, min sista krönika för året. Ni utgör grunden för hela förbundet. All vår verksamhet utgår ifrån att göra det så bra som möjligt för er. Att vara en klippa när det stormar och att alltid ha en ideologisk kompass som pekar rätt.

Som ett öra mot marken har vi i år genomfört en ny medlemsundersökning. I år kan vi jämföra resultatet med det från i fjol.

Glädjande nog visar det bland annat att ni fått ökad kännedom om Pappers, att majoriteten av er är mer nöjda med vårt arbete, och att Pappers driver rätt frågor i större utsträckning.

2021 års undersökning visade att ni önskade ökad synlighet, mer information samt bättre förhandlingsstyrka. De sakfrågor som prioriteras högst är löneutveckling, arbetsliv i balans och möjligheten att vara ledig. Ska jag sammanfatta medlemsundersökningen så är vi på rätt väg men inte i mål.

Bra är också att de lokala förtroendevalda får gott betyg av er. Jag skulle vilja be dig som läser att stanna upp ett tag och fundera på hur du skulle vilja att en medlemsföreträdare i Pappers ska vara.

Under året har vi arbetat fram hur vi vill att Pappers ska upplevas och låta. För att göra det lite mer personligt och tillgängligt har vi tagit fram en person som har de egenskaper som behövs. Vi har döpt den förtroendevalda till Mika. Mika har ett stort hjärta som slår för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning
eller etnisk bakgrund. Mångfald, tron på människan och viljan att stå upp för människors lika värde, jämställdhet och social rättvisa är saker Mika går i gång på.

Mika vill att alla ska ha det bra och accepterar inte orättvisor. På arbetet får hen alla att känna sig sedda och tar sig ofta tid att fråga hur det är. Mika vill att man ska känna trygghet och tillit för hen och för facket.

Genom att vara påläst om vilka lagar som gäller stärker Mika medlemmarnas röst när chefen inte lyssnar. Mika vet att bara tillsammans kan man göra skillnad på riktigt.

Ska vi blicka framåt i nyårstider så hade 92 procent av alla som svarade i medlemsundersökningen varit i kontakt med Pappers under året. Fortsätt med det. Delta på avdelningsmöten, ställ frågor och ställ krav.

Tillsammans blir vi starka. Tack för att just du är medlem och gott nytt år!