Hoppa till huvudinnehåll

Ett riktigt bra förslag om stärkt sjukförsäkring!

Aktuellt 9 september 2021

I går presenterade regeringen flera förslag för att stärka sjukförsäkringen i den kommande budgeten. Dessa förslag kommer att förbättra för medlemmarna i Pappers. Vi vill lyfta tre förslag som särskilt kommer göra skillnad för bruksarbetarna.

Höjt tak för sjukpenningen

Förslaget är att höja taket för sjukpenningen. Det innebär att fler kommer få högre ersättning när de blir sjuka. Kortfattat och förenklat fungerar sjukförsäkringen så att du får 80 procent av din lön upp till taket. Inkomsttaket höjs från brutto 31 733 kr i månaden till 39 667 kr i månaden. Det är positivt för medlemmarna då de allra flesta, efter en sådan förändring, skulle få 80 procent av sin lön i sjukpenning.  

Enklare att vara deltidssjukskriven

Det nuvarande regelverket för deltidssjukskrivna är stelbent. Det nya förslaget kommer skapa bättre möjligheter för den som kan arbeta deltid under sin sjukskrivning. Förslaget får särskilt stor inverkan på personer som exempelvis arbetar skift och det kommer göra skillnad för medlemmarna i Pappers. Med förslaget blir det i första hand upp till arbetsgivare och anställd att komma överens om arbetstidens förläggning som passar såväl den sjuke som produktionen.

Ökad trygghet från 62 år

Förslaget innebär att när du har fyllt 62 år ska Försäkringskassan göra en annan bedömning av din arbetsförmåga vilket möjliggör för personer som är sjukskrivna att behålla sjukpenning så länge man saknar arbetsförmåga i sitt arbete. Som lagstiftningen är idag blir personer av med sin sjukpenning då de bedöms vara arbetsföra i annat yrke på arbetsmarknaden. Någon hänsyn tas då inte till att det kan ta längre tid att ställa om, till annat yrke, än vad som kvarstår av yrkeslivet. Det är positivt att sjukförsäkringen nu blir mer av en försäkring där hänsyn även tas till individuella förutsättningar.

Budgeten behöver gå igenom

Som alltid när förslag presenteras av regeringen så behöver de gå igenom i riksdagen i budgetomröstningen som sker i slutet av november.