Hoppa till huvudinnehåll

DEBATT: Högerregeringens sjukförsäkringsutredning har stora brister

Aktuellt 6 april 2024

Utredningen ”Sjukförsäkringen i förändring - en utvärdering” (SOU 2024:26) har äntligen lämnat sitt slutbetänkande. Den tillsattes av den förra regeringen i syfte att utvärdera de förändringar av sjukförsäkringen som skett. I februari 2023 fick utredningen nya direktiv och samtidigt en ny utredare i form av en statistiker och nationalekonom.

En av de mest centrala delarna i den dåvarande regeringens förändring av sjukförsäkringen, nämligen att förbättra de försäkrades förståelse för regelverket och öka sjukförsäkringens legitimitet, togs bort från utredningsdirektiven av den nuvarande regeringen. Även i övrigt fick utredningen snabbt en ny besättning med likartad bakgrund som utredaren själv.

Efter att ha tagit del av utredningen kan vi konstatera att resultatet var föga oväntat, med tanke på de förändrade utredningsdirektiven och de åsikter om sjukförsäkringen som utredaren själv tidigare torgfört. Lite förenklat föreslår utredningen en återgång till ett stramt regelverk och en ”stupstock”, som ställde omänskliga krav på omställning och fattiggjorde redan utsatta människor. 

Läs hela debattartikeln i Dagens Arena