Hoppa till huvudinnehåll

De vill ha makt över din tid – igen

Krönika 9 februari 2023

Jag kan inte låta bli att förvånas över arbetsgivarnas ovilja att ta oss på allvar, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

Den 21 december växlade vi krav med Industriarbetsgivarna (IA), företrädarna för företagen som Pappers medlemmar är anställda i. Avtalsförhandlingarna är alltså i gång även om jag förvånas av arbetsgivarnas uppenbara indolens och ovilja att ta oss i Pappers på allvar. Det framgår tydligt av deras dokument som angriper vår variant av den svenska partimodellen.

I dokumentet framställs krav som, om vi inte försvarar oss väl, skulle runda såväl avdelningsstyrelser som förtroendevalda. Krav att inflytandet på arbetsplatserna ska reduceras och att möjligheten att påverka löner, eller andra villkor som arbetstider, ska dras ner till ett minimum. Krav på begränsade rättigheter för när ATK ska kunna tas ut i ledighet. Krav på att utmönstra 55/10-regeln som gör att den, som är över 55 år och har varit anställd i mer än tio år, får tolv i stället för sex månaders uppsägningstid när hen blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

För att förstå varför ovanstående är viktigt får vi backa till att detta från början är en så kallad tjänstemannaregel, vilka inte förekommer ofta i arbetaravtal som vårt. Det är skillnad på skit och pannkaka.

Vi ser alltmer slimmade arbetsplatser där bemanningen är nere på så låga nivåer att det ter sig oansvarigt, inte bara med tanke på medlemmar i Pappers mående utan även ur ett produktionsperspektiv. Inte sällan riskerar en maskin att stannas på grund av personalbrist så fort någon är borta.

Då ställer överdrivet lojala människor upp. Jobbar övertid och bryter sin semester trots att det är svårt att få ut kompenserande ledighet. Dåligt samvete vid sjukdom och föräldraledighet är vanligt, livsviktig återhämtning uteblir.

Pappers ställer nu krav på ökade rättigheter att vara ledig. Kompensationsledighet (komp) vid övertidsarbete ska bli en rättighet. Ytterligare avsättning till arbetstidskontot, vilket ger fler timmar i arbetstidsförkortning, ska bli verklighet. Man ska ha rätt att avstå beredskap av hälsoskäl och ha rätt till deltid efter 30 års arbete på avtalsområdet.

Den som ställt upp, varit till lags och lojal under många år ska visas både förståelse och respekt. Den med barn, som är mellan åtta och tolv år, ska kunna välja att inte fullgöra ej schemalagd utfyllnadstid (för yngre barn finns laglig rätt att gå ner i tid).

Arbetsgivarna har uttryckt att våra krav är verklighetsfrånvända. De vill ha större makt över din tid. Igen.

Vi, som ser verkligheten, vill att det ska bli enklare att förena vardag och arbetsliv.