Hoppa till huvudinnehåll

Dags att tacka nej, direktörer!

Pontus krönika 27 april 2023

Vi stod emot kraven på inskränkt makt, men löneökningarna kommer inte att motsvara kostnadsökningarna. Nu är det arbetsgivarnas tur att ta ansvar för sina löner och bonusar, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson.

Ett av målen i den här avtalsrörelsen var att tillsammans stå emot arbetsgivarnas krav på inskränkningar och centralisering av makt. Det lyckades vi med – av deras systemförändrande eller snarare system-
förstörande krav blev det egentligen ingenting.

Förtroendevalda i Pappers avdelningar har fortsatt mandat, makt, inflytande och rätten att förhandla. Vi kan känna oss nöjda med att flera steg tagits för att skapa en bättre balans mellan jobb och fritid. Men inget kommer av sig själv och engagemanget för våra gemensamma villkor behöver finnas hos var och en, både medlem och förtroendevald.

Även politikerna har ett jobb att göra. Besluten om att underlätta för de ekonomiskt mest utsatta grupperna har än så länge uteblivit.

Däremot ska det inte enbart vara arbetarna som tar ansvar. Det finns en stor medvetenhet om att löneökningarna inte motsvarar kostnadsökningarna i samhället i stort och vi är inte nöjda med situationen. Men, det går inte att kompensera inflationen med enbart löneökningar. Alltför höga löneökningar riskerar att leda till högre inflation.

Pappers är en del av, och står upp för, den svenska modellen som gett bra reallöneökningar över tid. Även i svåra tider har vi denna modell att utgå från. Ibland tar vi för givet att avtal tecknas men det kräver alltid en tillit till modellen och parterna emellan.

Därför måste också arbetsgivarna, och inte minst direktörerna, göra sitt. Kom inte med fler höga löneökningar och bonusar för direktörer samtidigt som ni kräver ansvar av andra. Direktörer, det är lämpligt att nu tacka nej.

Och även politikerna har ett jobb att göra. Besluten om att underlätta för de ekonomiskt mest utsatta grupperna har än så länge uteblivit. Visserligen var det väntat men det är ändå för dåligt.

Nu flyttar vi fokus till de lokala förhandlingarna, som innebär att inflytande över lön och villkor kan öka. Många av de förändringar som gjorts i kollektiv-avtalet behöver förhandlas och anpassas till de förutsättningar som råder ute på varje arbetsplats.

Avgörande för resultatet är att de som förhandlar får stöd men också att det medlemsnära fackliga arbetet blir verkligt och på riktigt. Det förutsätter att medlemmar bjuds in till samtal med förtroendevalda om de nya villkoren. Det är då utrymmet att vilja och tycka skapas. Som tidigare lokal företrädare är det inte utan att man kan sakna alla dessa möjligheter. Så ta vara på dem!

Tillsammans har vi i Pappers stått emot och stoppat avtalskrav från arbetsgivarna och än en gång visat att en stark fackförening behövs.