Sveriges unika lönesättning

2018-01-31 Hur låg får en lön vara? Faktiskt hur låg som helst. Sverige har ingen lag som bestämmer en miniminivå. Det är vi nästan ensamma om i Europa.http://da.se/2018/01/sveriges-unika-lonesattning/

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista