Svensk arbetsmarknad är urstark

2017-12-13 Arbetsförmedlingen tror på 130 000 nya jobb de närmsta två åren. Om det inte vore så svårt att rekrytera skulle ännu fler jobb skapas. Fler än 8 av 10 nya jobb går till utrikes födda, och glappet mellan de två grupperna minskar nu.http://da.se/2017/12/svensk-arbetsmarknad-ar-urstark/

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista