”Saboterar ett bra system”

2017-10-23 LO-utredaren Sten Gellerstedt hävdar att Svenskt Näringslivs förslag om att skilja facket från skyddsombuden saboterar ett väl fungerande system, och reducerar skyddsombuden till "ordningsmän för arbetsgivarna".http://da.se/2017/10/bryr-sig-svenskt-naringsliv-om-arbetsmiljon/

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista