Så tog kvinnorna makten över sina jobb

2017-02-27 Sex dagar i veckan, året runt, tampas indiska kvinnor med vildhundar, giftiga sopor och vedervärdig stank på sin arbetsplats. Men de trivs. För de har organiserat sig och tagit makten över sina liv. Läs eller ladda ner och lyssna på reportaget.http://da.se/2017/02/fackkvinnornas-lunch-pa-sopberget/

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista