Löften är till för att hållas!

2015-12-03 Likheterna är många mellan den fackliga och politiska vardagen. Löften är till för att hållas, men för det krävs två parter.http://da.se/2015/12/loften-ar-till-for-att-hallas/

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista