LO sätter ned foten i avtalsrörelsen

2016-04-04 LO och Svenskt Näringsliv gör gemensam sak och rekommenderar de parter som ännu inte träffat avtal att följa "märket" som har satts för industrin.http://da.se/2016/04/l-satter-ned-foten-i-avtalsrorelsen42779/

Letar du efter någon av Pappers 55 avdelningar?

  Visa karta   Visa lista